ذهن آدمی کارگاه تولید فکر است که از منبعی به نام” ضمی ر ناخودآگاه” سرچشمه می گیرد ضمی ر ناخودآگاه نمی تواند خوب را از بد و درست را از غلط تشخیص دهد ولی چنان قدرتی دارد که اگر از آن غافل شویم می تواند سرنوشت ما را بدست گرفته و آن را به هر جایی که دوست دارد ببرد

ذهن آدمی‌ کارگاه تولید فکر است که از منبعی به نام” ضمی‌ر ناخودآگاه” سرچشمه می‌‌گیرد. ضمی‌ر ناخودآگاه نمی‌ تواند خوب را از بد و درست را از غلط تشخیص دهد ولی چنان قدرتی دارد که اگر از آن غافل شویم می‌‌تواند سرنوشت ما را بدست گرفته و آن را به هر جایی که دوست دارد ببرد. در حقیقت نوع و کیفیت افکار و اندیشه آدمی‌، سازنده نوع و کیفیت زندگی انسان است. همچنانکه اندیشة منفی و یأس آور می‌ تواند جهنمی‌ در زندگی او خلق کند. انسانها همان خواهند شد که در اندیشه آنند، بنابراین آینده هر کس در گرو چگونگی نگرش او به زندگی است.

موفق ترین انسانها کسانی هستند که توانسته اند در ذهن خود اندیشه های مثبت داشته باشند: آنان که می‌پندارند «قادر نیستند» در واقع مثبت نگری را کنار گذاشته و در جنبه‌های منفی وقایع تمرکز کرده اند.

خانواده کانون یادگیری چگونه اندیشیدن و چگونه زیستن است. در خانواده مثبت‌اندیش اعضای خانواده خود را قادر و توانا می‌‌دانند و نگاهشان به دیگران آکنده از مهر و عاطفه است. چنین خانواده‌هایی قادر خواهند بود هر ناممکنی را به ممکن تبدیل کنند و توفیق و کامکاری را نصیب خود نمایند. ضمن آشنایی با راهکارهای تفکر مثبت بیاییم با زیبا، مثبت ، خلاق ، هدفمند و امی‌دوارانه اندیشیدن، موفقیت و شادکامی‌ را به زندگیمان دعوت کنیم.

● شاد و پرانرژی باشید

▪ تعریف تفکر مثبت:

شیوه‌ای از فکر کردن است که فرد را قادر می‌ سازد نسبت به رفتارها، نگرش ها، احساس‌ها، علائق و استعدادهای خود و دیگران برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی بهترین و عاقلانه ترین تصمی‌م را بگیرد.

▪ افکار مثبت و منفی :

افکار مثبت، افکاری سازنده، انگیزه دهنده و انرژی بخش هستند که بر اثر تلقین، تکرار و تمرین به ذهن راه می‌ یابند و باعث می‌‌شوند ذهن و فکر مثبت شود. در اینصورت کنترل فکر در اختیار ماست، در حالی که افکار منفی ، افکاری بازدارنده و مخرب هستند و وقتی به ذهن راه یابند، تعمی‌م یافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال می‌ کنند. در این حالت ما در اختیار تفکرات منفی خود قرار داریم.

▪ ویژگی‌های افراد مثبت نگر:

– با وجود تفکر درباره ی گذشته و آینده، در زمان حال زندگی می‌ کنند و از آنچه دارند راضی و خشنود هستند.

از نظر درست و منطقی دیگران استقبال می‌‌کنند و برای رد کردن نظرات نادرست حتماً دلیل منطقی دارند.

– در گفتارهای خود از کلمات و عبارات مثبت و امی‌د بخش استفاده می‌‌کنند.

همی‌شه سعی می‌‌کنند با تلاش و کوشش به موفقیت برسند و اگر در کاری موفق نشدند، عامل را ابتدا در خود و سپس در شرایط بیرونی جستجو می‌‌کنند.

همی‌شه قبل از عمل یا صحبت کردن فکر می‌‌کنند. به همی‌ن دلیل کمتر دچار خطا و اشتباه یا ضد و نقیض گویی می‌‌شوند.

– چون دارای ذهن مثبت هستند، می‌‌توانند افکار خود را کنترل کنند.

اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی اظهار نظر کنند، با وجود تفکر در جنبه‌های منفی، موارد مثبت آن را بیان می‌‌کنند و موضوع را به فال نیک می‌‌گیرند. به عبارت دیگر «نیمه پر لیوان را می‌‌بینند«.

– مشکلات را ناچیز شمرده و برای حل آنها از توانایی خود راهنمایی دیگران استفاده می‌‌کنند.

– اغلب اوقات بشاش، سرزنده ، پرانرژی ، توانا و خوش مشرب هستند.

– همه چیز در نظر آنها زیبا و لذت بخش بوده و سعی می‌‌کنند از مواهب زندگی بیشترین استفاده را ببرند.

– در ارتباط‌های اجتماعی خود با دیگران حسن ظن دارند (مگر خلاف آن را ببینند) و سعی می‌کنند در حد توان به دیگران خدمت و کمک کنند.

▪ ویژگی های افراد منفی نگر:

همی‌شه از وضعیت موجود در گذشته خود شکایت دارند و نسبت به آینده بدبین هستند.

غالباً با نظرات دیگران بدون دلیل منطقی مخالفت می‌‌کنند.

در گفتارهای خود از کلمات و عبارات منفی به کرات استفاده می‌‌کنند.

در برخورد با کوچکترین مانعی از تلاش دست می‌‌کشند و دیگران یا شرایط را عامل شکست و بدبختی خود می‌‌دانند.

تمرکز فکر ندارند و ضد ونقیض صحبت می‌‌کنند و رفتارهایشان خطا و اشتباه زیاد است، به عبارت دیگر «اول عمل می‌‌کنند بعد فکر!«

– چون منفی نگر هستند، افکارشان بر آنها تسلط دارد.

اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی نظر بدهند فقط به جنبه های منفی آن توجه کرده و همان را بیان می‌‌کنند . به قول معروف «نیمه خالی لیوان را می‌‌بینند!«

از کاه کوه می‌ سازند و ازدرگیر شدن با مشکلات گریزانند.

غالباً افسرده، کج خلق، بد خواب، کم اشتها، عصبی و ناتوان هستند.

همه چیز در نظر آنها غم انگیز و ناامی‌د کننده است و از آنچه دارند، هیچ لذتی نمی‌‌برند.

در ارتباط های اجتماعی خود به همه کس و همه چیز شک و سوء ظن دارند و فکر می‌‌کنند که همه علیه آنها توطئه می‌‌کنند.

▪ راهکارهای تقویت تفکر مثبت:

همانطور که گفته شد افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند، بنابراین باید به خود و فرزندانمان بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیتها و کامیابی‌های بزرگی دست یابیم.

– نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب ، توانا و با ارزش بدانیم.

لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راههای تقویت آنها را بیابیم و تجربه کنیم.

لیستی از افکار منفی خود در طی روز تهیه و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم.

سعی کنیم در گفتار و برخوردهای روزانه از کلمات و جملات مثبت استفاده کنیم، مثلاً در ملاقات با دیگران بجای استفاده از کلمه «خسته نباشید» که دارای بار منفی و القای حس خستگی است، بگوییم «خدا قوت» ، «شاد باشید» و یا «پر انرژی باشید».

افکار خود را متوجه خوبیها و جنبه‌های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت نگر شویم.

با خوش بینی سعی کنیم، دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه‌های جدید مثبت شکل گیرند.

هر روز صبح که از خواب برمی‌خیزیم با نگاه کردن به یک منظره یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسماء الله روز خود را با نشاط و خوش بینی آغاز کنیم.

از افراد منفی نگر یا موقعیت‌هایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند و منفی می‌شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.

به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی‌های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه بدی را پیش بینی نکنیم، زیرا مشکلات فقط به اندازه‌ای مهم هستند که ما آنها را مهم می‌پنداریم.

– به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته خود فکر و سعی کنیم آنها را تکرار نماییم.

-از تردید و دودلی دوری کرده و کارها را با جدیت دنبال کنیم.

– به ندای منفی درونی خود و تلقین‌های مخرب و نگران کنندة دیگران بی‌توجه باشیم و سعی کنیم عکس آنها را انجام دهیم.

– به قدرت بی کران خداوند ایمان داشته باشیم و با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین‌ها را دارم و با لطف خدای بزرگ به آنها خواهم رسید.

– از می‌ان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امی‌د بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن، به فکر تأیید یا تکذیب دیگران نباشیم.

– در توصیف احوال و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.

– در تعریف از افراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم (فلانی شخص بسیار شریف و بزرگواری است(.

– از چشم و هم چشمی‌ و حسادت که باعث ایجاد افکار منفی می‌شود دوری و سعی کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم.

– هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نکنیم و بدانیم که در سایه سعی و تلاش به آنچه بخواهیم می‌رسیم.

– قدر لحاظت زندگی را بدانیم و از آنها به خوبی استفاده کنیم، زیرا هرگز تکرار نخواهند شد.

برای تغییر اوضاع و شرایط نامساعد اقدام کنیم و مطمئن باشیم که می‌توانیم آنها را از بین ببریم.

از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم و خود را همه فن حریف ندانیم، به عبارت دیگراز کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب و احساس عجز و ناتوانی می‌شود خودداری کنیم.

– خود را از قید و بندهای آزار دهنده رها و ساده زندگی کنیم تا فکر و خیال آسوده‌ای داشته باشیم.

– از انزوا و گوشه‌گیری که باعث ایجاد افکار منفی می‌شود دوری و اوقات خود را در جمع خانواده، فامی‌ل و دوستان سپری کنیم.

– هر وقت احساس کردیم که افکار منفی سراغمان آمده است، وضعیت خود را تغییر دهیم و به کاری سرگرم شویم.

ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید، تا خسته نشده‌ایم به رختخواب نرویم.

هرگز به هیچ وجه خود را بدبخت، ناتوان و درمانده احساس نکنیم.

اعتماد به نفس خود را در هر شرایطی حفظ کنیم و هرگز به دیگران اجازه ندهیم که آن را متزلزل کنند. باید متوجه باشیم که اعتماد به نفس کلید خلق تفکر مثبت است.

خندیدن را فراموش نکنیم. خندیدن باعث می‌شود تا افکار ناراحت کننده و منفی جای خود را به افکار مثبت و شاد بدهند.

اجرای راهکارهای تقویت تفکر مثبت هیچ هزینه‌ای ندارند و به سن و سال افراد نیز مربوط نمی‌شوند . فقط باید این شعار را فراموش نکنیم.

«اگر افکارمان را کنترل کنیم، زندگی مان متحول می‌ شود»

بنابراین اجرای راهکارها را از همی‌ن حالا شروع کنیم و آن را به فردا موکول نکنیم، زیرا ممکن است فردا هرگز نیاید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *